motivációs film starforex
 

FOREX piac elemzési módszerei


1. Fundamentális.
2. Technikai.
3. Technikai elemzés előnyei.
4. A két módszer ötvözése.

1. Fundamentális elemzés

A fundamentális elemzés az országok gazdasági és politikai helyzetét veszi figyelembe, melyek devizái jelen vannak a FOREX piacán. Feladata – különböző események hatásainak felmérése, az árfolyam mozgások irányának megállapítása.
Egyúttal tartalmazza a gazdasági mutatók elemzését. Ezen adatok rendszeres közzététele hozza lehetővé a különböző országok gazdasági tendenciáinak vizsgálatát. Az említett tényezők segítenek feltérképezni a jelenlegi árfolyammozgásokat és megjósolni a jövőbelieket. Például, az Egyesült Államokban a fogyasztói és a termelői árak növekedése következtében megnő a foglalkoztatottság, ezáltal erősödik a dollár.

2. Technikai elemzés

A technikai elemzés alapja a grafikonokban rejlik. Azt mondják, hogy alapvetően bennük testesülnek meg a piacbefolyásoló tényezők.
Az elemzés az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
1. Charton belül megtalálható az összes piacot befolyásoló irányzat;
2. Mivel a piac rendelkezik memóriával, múltbéli események alapján megjósolható a jövő.
Ezáltal számos technikai elemzési mutató segítségével előre jelezhetőek a jövőbeli árfolyammozgások.

3. Technikai elemzés előnyei

1. A fundamentális makrogazdasági elemzés nagyon nehéz és összetett. A legtöbb esetben nem vehető figyelembe az összes tényező. Ezzel szemben a technikai elemzés sokkal egyszerűbb, mivel csupán grafikai ármozgásokon alapul.
2. A technikai elemzést előszeretettel használják az aktív piaci szereplők. Egyforma grafikonok használata hasonló eredményekhez vezet és ezáltal azonos következtetések vonhatóak le. Ez a tömeges elemzés pozitív irányba befolyásolja az árfolyammozgásokat és az előrejelzés beigazolódik.
3. A technikai elemzés univerzális és lényegében változás nélkül alkalmazható különböző pénzügyi piacokon.

4. A két elemzési módszer ötvözése

Mind két irányzat követői saját módszerére esküszik. Az előbbiek állítják, hogy a gazdaságban és a politikában történő mögöttes események elemzése elegendő a sikeres kereskedéshez. Ez utóbbiak viszont az események sokoldalúságára hivatkoznak, mivel szerintük jóformán lehetetlen megjósolni a devizapiacra gyakorolt hatásukat.
Tapasztalt, a FOREX piacán sikeresen működő kereskedők nem ajánlják elhanyagolni sem az egyik, sem a másik fajta elemzési módszert. A fundamentális elemzés segít a hosszú és a rövidtávú devizapiaci irányzatok megértésében. A technikai elemzés, viszont, különböző eszközök segítségével megjeleníti az aktuális trendeket és kiszámítja a lehetséges nagy mozgások kezdetét, végét, intenzitását, esetleg korrekcióját. Ami viszont a legfontosabb, technikai elemzés segítségével állapítják meg a pozíciók nyitását-zárását.
A két elemzés kombinációja lenyűgöző eredményekhez vezethet, mivel a trédereknek csupán a belépési és kilépési pontjait kell megállapítani és kiszámítani a jövőbeli stop és limitárakat.

Néha történnek olyan események, melyek során csupán az egyik típusú elemzési módszer használható. Például, ha egy adott időben fundamentális tényezők nincsenek nagy hatással a devizapiacokra, az irányzatot a technikai elemzés mondhatja meg. Ilyenkor az árfolyam a trend irányába indul el, korrigál vagy egy bizonyos sávban mozog. Az indikátorok meg a trendvonalak segítségével történik meg a megfelelő döntéshozatal.
Előfordulnak olyan helyzetek is, amikor a nagy mozgásokat csak gazdasági vagy politikai eseményekkel lehet megjósolni. Konkrét példa erre a válság. Ilyen helyzetekben nem vehetőek figyelembe a támasz-ellenállás szintek és a különböző műszaki mutatók. Bár egy alaposabb elemzés során megtalálhatóak a technikai elemzés következményei. Ebben a szituációban különösen fontosak az olyan eszközök meghatározása, melyek különösen érzékenyek a válságra és a várható mozgás irányára. Kereskedés során ilyen körülmények között előtérbe kerül a megállapítót trend és csak utána vehető figyelembe különböző technikai elemzés.